Cục Sạc

Cục Sạc iPad Zin Chính Hãng

Do chính hãng Apple sản xuất. Chuyên dùng cho iPad, iPhone, iPod và Apple Watch. Loại sạc đã qua sử dụng còn mới 99%. Bảo hành "1 Đổi 1" trong 6 Tháng.
250.000

Cục Sạc iPhone Zin Chính Hãng

Do chính hãng Apple sản xuất. Chuyên dùng cho iPhone, iPod và Apple Watch. Loại sạc đã qua sử dụng còn mới 99%. Chế độ bảo hành "1 Đổi 1" trong 6 Tháng.
150.000